Lovise Bøen Engene bistår klienter innen EU/EØS-rett og konkurranserett.

Lovise har særlig kompetanse på konkurranserett og minerallovgivningen, etter å ha arbeidet i Konkurransetilsynet og i Nærings- og fiskeridepartementet som utvalgssekretær i forbindelse med evaluering av mineralloven i 2018.

Lovise er utdannet ved Universitetet i Bergen, og var på utveksling ved Queen Mary University of London hvor hun tok Certificate i International Finance Law.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 - 2022 Førstekonsulent/Rådgiver, Konkurransetilsynet
2018 - 2018 Førstekonsulent, Nærings- og fiskeridepartementet

Utdanning

2013 - 2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2017 - 2017 Certificate in International Finance Law, Queen Mary University of London