Lovise bistår klienter innenfor EU/EØS-rett, herunder konkurranserett, offentlige anskaffelser og statsstøtte.

Lovise har bakgrunn fra Konkurransetilsynet og bistår klienter i fusjonskontroll og spørsmål knyttet til konkurranseloven §§ 10 og 11. Innenfor offentlige anskaffelser bistår hun både offentlige oppdragsgivere og leverandører. Lovise bistår i alle deler av gjennomføringen av anskaffelser på oppdragsgiversiden, herunder utforming av konkurransegrunnlag og tilhørende kontraktsdokumenter, evaluering, avvisning, tildeling og klageprosesser. Hun bistår videre leverandører med utforming av tilbud og i klageprosesser, både klager til oppdragsgiver og til KOFA. Lovise har videre erfaring med vurdering av endring av kontrakt i kontraktsperioden for både oppdragsgivere og leverandører. Lovise bistår også i forvaltningsrettslige og offentligsrettslige problemstillinger, for eksempel ved klage på forvaltningsvedtak eller i forbindelse med innsynsbegjæringer. Hun har også god kjennskap til mineralloven etter å ha arbeidet i Nærings- og fiskeridepartementet som utvalgssekretær i forbindelse med evalueringen av mineralloven i 2018.

Lovise er utdannet ved Universitetet i Bergen, og var på utveksling ved Queen Mary University of London hvor hun tok Certificate i International Finance Law.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 - 2022 Førstekonsulent/Rådgiver, Konkurransetilsynet
2018 - 2018 Førstekonsulent, Nærings- og fiskeridepartementet

Utdanning

2013 - 2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2017 - 2017 Certificate in International Finance Law, Queen Mary University of London