Magnus Tønnesen Nilstad er tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe.

Magnus bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning innen alle arbeidsrettslige problemstillinger.

Han har blant annet erfaring med omorganiseringer, nedbemanninger, faktaundersøkelser/granskninger hvor ansatte hevder seg mobbet, trakassert eller gjengjeldt mot, og individuelle personalsaker.

Magnus har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har fordypning i individuell og kollektiv arbeidsrett. Han skrev masteroppgave om rekkevidden av arbeidsgivers tilretteleggings- og omplasseringsplikt ovenfor arbeidstakere som underveis i arbeidsforholdet får redusert arbeidsevne etter arbeidsmiljøloven § 4-6.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2022 - 2023 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2019 Deltidsansatt, KS Advokatene
2018 - 2019 Praksisopphold

Utdanning

2014 - 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo