Marianne Abeler har omfattende erfaring som advokat for og mot offentlig sektor.

Marianne var kommuneadvokat i Tromsø og ledet kommunens advokatkontor i perioden 2002 – 2014. Hun har gitt juridisk rådgivning og prosedert saker innenfor alle sentrale fagområder i kommunal sektor, og bistår i dag både offentlige og private klienter bl.a. i saker som gjelder arbeidsrett, offentlige anskaffelser og ulike forvaltningsrettslige problemstillinger, herunder plan- og bygningsrett mv.

Marianne har videre bistått med rådgivning under konflikt- og krisehåndtering i saker som har hatt både rettslige og politiske utfordringer. Hun har god erfaring med å håndtere samspillet mellom det politiske og administrative nivå i offentlig sektor.

Marianne har møterett for Høyesterett.

CV

Arbeidserfaring

2014 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2002 - 2014 Kommuneadvokat (leder av kommunens advokatkontor), Tromsø kommune
1997 - 2002 Advokatfullmektig/advokat, Kommuneadvokatens kontor, Tromsø kommune
1996 Førstekonsulent (engasjement), Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsrettsseksjonen, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Utdanning

1996 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1991 Bachelor of Science in Economics (Industrial and Business Economics), London School of Economics and Political Science
1988 Grunn- og mellomfag, tysk, Universitetet i Oslo

Verv

2022 - (d.d.) Styremedlem, Andøya Space AS
2022 - (d.d.) Styremedlem, Troms Kraft AS
2017 - (d.d.) Styremedlem, Norske tog AS
2016 - (d.d.) Medlem, Stortingets ansvarskommisjon
2015 - 2019 Medlem, Lovutvalget for ny forvaltningslov
2015 - 2019 Styremedlem, Domstoladministrasjonen
2013 - 2015 Medlem, Advokatlovutvalget
2012 - 2015 Medlem, Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren