Marianne Abeler har omfattende erfaring som advokat for offentlig sektor.

I perioden 2002-2014 var hun kommuneadvokat i Tromsø og ledet kommunens advokatkontor. Hun har gitt juridisk rådgivning og prosedert saker innenfor alle sentrale fagområder i kommunal sektor, og bistår i dag både offentlige og private klienter.

Marianne har videre bistått med rådgivning under konflikt- og krisehåndtering i saker som har hatt både rettslige, politiske og omdømmemessige utfordringer. Som tidligere kommuneadvokat, har hun god erfaring i forhold til å håndtere samspillet mellom det politiske og administrative nivå i offentlig sektor.

CV

Erfaring

2014 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2002 - 2014 Kommuneadvokat (leder av kommunens advokatkontor), Tromsø kommune
1997 - 2002 Advokatfullmektig/advokat, Kommuneadvokatens kontor, Tromsø kommune
1996 Førstekonsulent (engasjement), Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsrettsseksjonen, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Utdanning

1996 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1991 Bachelor of Science in Economics (Industrial and Business Economics), London School of Economics and Political Science
1988 Grunn- og mellomfag, tysk, Universitetet i Oslo

Verv

2017 - (d.d.) Styremedlem, Norske tog AS
2016 - (d.d.) Medlem, Stortingets ansvarskommisjon
2016 - (d.d.) Medlem, Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner
2015 - (d.d.) Styremedlem (nestleder), Ressurs AS
2015 - 2019 Medlem, Lovutvalget for ny forvaltningslov
2015 - 2019 Styremedlem, Domstoladministrasjonen
2013 - 2015 Medlem, Advokatlovutvalget
2012 - 2015 Medlem, Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren