Marit Stubø Jorde jobber i Simonsen Vogt Wiig's teknologi- og media avdeling og er ekspert på personvernregelverket.

Marit har flere års erfaring med rådgivning til klienter innenfor ulike bransjer og i et bredt spekter av saker. Hun besitter spesialkompetanse om krav til behandling av sensitive personopplysninger, herunder helseopplysninger. Marit har deltatt i flere offentlige utredninger om personvernspørsmål og har skrevet bok om personopplysningsrett.

Eksempler på kompetanseområder/ relevant erfaring:
– Utarbeide databehandleravtaler og overføringsavtaler
– Utarbeide Artikkel 30-protokoler og annen internkontrolldokumentasjon
– Bistand med risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger
– Utarbeide BCR/BCRP
– Strategi og etterlevelse av regler i markedsføringsloven (B2B og B2C)
– Utarbeide personvernerklæring og brukervilkår
– Personvernrelatert forsknings-/utredningsarbeid
– Strategi og etterlevelse av regler om informasjonskapsler (“cookies”)
– Personvern innenfor bestemte bransjer, som feks. bank og finans, elektronisk kommunikasjon, helse, media og arbeidsliv

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2022 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2014 - 2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2013 - 2014 Vitenskapelig assistent, Senter for Rettsinformatikk (SERI) ved Universitetet i Oslo

Utdanning

2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Søk i åpne kilder - hva er lov? Rønnevik, Cecilie; Stubø Jorde, Marit, Rapport til Utlendingsdirektoratet, Juni 2019
Personvernhåndboken – En praktisk bok om personvernregelverket Tønseth, Malin; Stubø, Marit; Olsen, Thomas; Ljostad, Rune, Gyldendal, 2016
Samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Rapport til Utlendingsdirektoratet, September 2015
Retten til ikke å vite Stubø, Marit, Complex, 1/2013