Tilbake

Marit Stubø Jorde

Advokatfullmektig
Oslo

Mobil: +47 476 63 483
Telefon: +47 21 95 55 00
Send en e-post

Marit Stubø Jorde har bred erfaring med IT-relaterte spørsmål, særlig innenfor personvern, men også immaterielle rettigheter, markedsføringsrett og e-handel. Hun har jobbet på flere store personverncompliance-prosjekter for klienter i TMT-sektoren og har i denne forbindelse arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger, som utarbeidelse av databehandleravtaler, spørsmål knyttet til overføring av personopplysninger til utlandet, utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon og personvernerklæring, assistanse i forbindelse med risikovurderinger og utarbeidelse av DPIA mv. Stubø Jorde har også inngående kjennskap til helselovgivningen og bioteknologilovgivningen og har arbeidet tett på flere forskjellige aktører innenfor helsesektoren. Stubø Jorde er en av forfatterne bak "Personvernhåndboken".

Se utvidet CV