Mona Søyland har vært Managing Partner i Simonsen Vogt Wiig siden 2013. Monas primære fagområder er EU-, EØS- og konkurranserett.

Mona har bistått i en rekke transaksjoner og avtaleinngåelser samt i regulatoriske spørsmål for klienter innenfor media og teknologi, matforedling, landbruk og mineralindustri.

Hun har høy innsikt i de særlige konkurranse-, markedsførings- og EØS-rettslige problemstillinger som kan oppstå i nevnte sektorer. Mona var medlem av Konkurranselovutvalget (NOU 2012:8 Mer effektiv konkurranselov).

CV

Arbeidserfaring

2013 - (d.d.) Managing Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
1997 - 2012 Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
1994 - 1997 Advokat, Simonsen Musæus Advokatfirma
1993 - 1994 Underdirektør, juridisk avdeling, Nærings- og energidepartementet
1990 - 1993 Rådgiver, juridisk avdeling, Næringsdepartementet

Utdanning

1989 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Verv

2011 - 2013 Styreleder, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2007 - 2009 Styremedlem, Invento Finansrådgivning ASA
2004 - 2008 Medlem, Omsetningsrådet (på vegne av Virke)
2003 - 2006 Leder, Klagenemnda for eierskap i media
2003 - 2005 Styremedlem, Stiftelsen Norsk Rikstoto (utnevnt av Landbruksdepartementet)
2002 - 2006 Styremedlem, Idium AS
2000 - 2020 Styreleder, Stiftelsen Reisegarantifondet (utnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet)

Annet

Medlem av Konkurranselovutvalget NOU 2012: 8 Mer effektiv konkurranselov, 2012
Leder av Medieeierskapsutvalget Regulering av medieeierskap - en gjennomgang, 2012
Medlem av Minerallovutvalget NOU 1996:11 Forslag til Minerallov, 1996
Medlem av Eierskapsutvalget NOU 1995:3 Mangfold i media, 1995

One of the most experienced Norwegian lawyers in competition law.

- Legal 500