Ole Gudmund Meland har bred erfaring innen forretningsjus, og særlig innen spørsmål knyttet til fast eiendom, naturressursrett, teknologi og personvern.

Ole Gudmund har bred erfaring fra arbeid med tingsrett, grunnerverv og jordskifte, miljø- og naturressursrett samt konsesjoner. Han har også arbeidet som konsernadvokat i et kraftselskap og har erfaring fra flere store utbyggingsprosjekter. Ole Gudmund har også erfaring med rådgivning i forbindelse med forretningsutvikling, teknologi og personvern. Videre har Ole Gudmund omfattende erfaring knyttet til insolvens og restrukturering, herunder panterett, omstøtelse og styreansvar.  Han bistår både privat sektor og offentlig sektor.

Ole Gudmund har også erfaring fra domstolene, som konstituert tingrettsdommer og dommerfullmektig.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim
2021 - 2021 Kst. tingrettsdommer, Trøndelag tingrett
2019 - 2021 Konsernadvokat, TrønderEnergi Kraft AS
2015 - 2019 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim
2013 - 2015 Dommerfullmektig/konstituert tingrettsdommer, Inntrøndelag tingrett
2012 - 2013 Dommerfullmektig, Aust-Agder tingrett
2009 - 2012 Advokatfullmektig, Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim AS

Utdanning

2003 - 2009 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2008 - 2009 Master of Laws (LLM), Maritime Law, University of Southampton
2005 - 2006 Emner i statsvitenskap og historie, Universitá degli studi di Firenze
2002 - 2003 Grunnfag i statsvitenskap, NTNU