Ørjan Nilsen har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat.

Ørjan har omfattende prosedyreerfaring innenfor flere forretningsjuridiske områder med hovedvekt på kontraktsrett, fiskeri/havbruksrett, arbeidsrett og selskapsrettslige problemstillinger.
Ørjan har omfattende erfaring og spesiell kompetanse innenfor fiskeri- og selskapsrett. Han har styreverv i store foretak innen fiskeri og maritim virksomhet og har også lang erfaring og kompetanse i strategisk rådgivning mot ledelsen og eiere i slike virksomheter.

Innenfor selskapsrett har Ørjan særskilt kompetanse innenfor selskapers kapitalforhold, styrets og generalforsamlingens oppgaver og ansvar, samt omfattende erfaring i løsning av eierkonflikter.
Han har også en lang erfaring i rådgivning knyttet til styrets håndtering av virksomheter med ulike økonomiske utfordringer, samt bistand til aksjeeiere og selskapsorganer ved håndtering av både eierkonflikter, generasjonsskifter og andre overdragelser av aksjer, virksomhet eller eiendeler.

Ørjan har for en periode på 3 år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett. Fra 2022 har han vært medlem i Næringsdepartementets utvalg for investeringskontroll av utenlandsinvesteringer.

CV

Arbeidserfaring

2008 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2003 - 2007 Ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
1998 - 2003 Advokat, Gram Hambro & Garman
1997 - 1998 Advokatfullmektig, Gram Hambro & Garman

Utdanning

1995 Cand. jur., Universitet i Tromsø
1994 Spesialfag selskapsrett, Universitet i Oslo

Verv

2012 - (d.d.) Styreleder, Hermes Holding
2009 - 2016 Styreleder, Olivita
2008 - 2009 Innleid CFO, North Energy ASA
2007 - 2009 Styreleder/styremedlem, Bardufoss Hotell Eiendom
2007 - 2009 Styreleder, Brekmo Eiendomsutvikling
2007 - 2009 Styreleder, Vesteraalens
2007 - 2009 Styreleder, Vesteraalens Hermetikkfabrikk
2007 - 2009 Styreleder, Andenes Fiskemottak