Hole bistår offentlige og private virksomheter med rådgivning og prosedyre innenfor alle slags arbeidsrettslige spørsmål, herunder omstillingsprosesser; nedbemanning, omorganisering og virksomhetsoverdragelser, samt ulike forvaltningsrettslige spørsmål, herunder helserettslige spørsmål.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Specialist Counsel, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2002 - 2022 Advokat, Simonsen Advokatfirma
1995 - 2002 Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo
1993 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Utdanning

1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1989 Mellomfag Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk

Skandinaviske språk