Tor Stokke bistår aktører i IT-, medie- og ekommarkedet, og andre sterkt regulerte sektorer, i forhandlinger, kontraktstvister, forvaltningsprosesser og regulatoriske spørsmål.

Tor bistår jevnlig kjøpere og tilbydere av elektronisk infrastruktur, datasentertjenester, og kjøpere og tilbydere av IT software og tjenester. Han har omfattende erfaring med store komplekse anskaffelser av teknologi, som statens anskaffelse av nytt mobilbasert befolkningsvarlingssystem, nytt nødnett, nye politihelikopter og nye redningshelikopter. Han representerer helseaktørene i Midt Norge i anskaffelsen av og i den utfordrende implementering av nytt felles IT-system.

Tor har forfatteransvar for kommentarene til ekomloven og bredbåndsutbyggingsloven på Gyldendal rettsdata.

Tor is skilled and competent, assists the customer when needed and is very flexible.

- Chambers and Partners

Tor Stokke is always ready to discuss complex issues.

- Legal 500

Tor Stokke understands our company and business very well. He knows what we are looking for, can counsel us both formally and informally and is a great discussion partner and adviser.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2005 - (t.d.) Partner, Simonsen Vogt Wiig
2002 - 2005 Ansvarlig advokat, Simonsen Advokatfirma
2002 Advokat, Simonsen Advokatfirma
1999 - 2002 Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma
1997 - 1999 Rådgiver, Samferdselsdepartementet
1996 - 1997 Førstekonsulent, Samferdselsdepartementet

Utdanning

1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Språk

Skandinaviske språk, engelsk og tysk.