Tor Stokke bistår aktører innen IT-, medie- og ekommarkedet, og i andre sterkt regulerte sektorer, i forhandlinger, forvaltningsprosesser og regulatoriske spørsmål.

Han har bl.a. representert helseaktørene i Midt Norge som forhandlingsleder og juridisk ansvarlig i anskaffelse og implementering av nytt felles IT-system («Helseplattformen») og staten i anskaffelse av nytt nødnett, nye politihelikopter og nye redningshelikopter. Han har forfatteransvar for kommentarene til ekomloven og bredbåndsutbyggingsloven på Gyldendal rettsdata.

Tor Stokke understands our company and business very well. He knows what we are looking for, can counsel us both formally and informally and is a great discussion partner and adviser.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2005 - (t.d.) Partner, Simonsen Vogt Wiig
2002 - 2005 Ansvarlig advokat, Simonsen Advokatfirma
2002 Advokat, Simonsen Advokatfirma
1999 - 2002 Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma
1997 - 1999 Rådgiver, Samferdselsdepartementet
1996 - 1997 Førstekonsulent, Samferdselsdepartementet

Utdanning

1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Språk

Skandinaviske språk, engelsk og tysk.