Statue Of Lady Justice In Front Light Colored Background

Advokater fra Simonsen Vogt Wiig representert i lovutvalg

| Firmanyheter

Vi gratulerer partner Anette Fjeld som nyoppnevnt medlem i lovutvalget for Forsikringsrett fra 1. januar. Med dette har Simonsen Vogt Wiig totalt 7 advokater representert i lovutvalgene.

Advokatforeningens lovutvalg er oppnevnt av foreningens hovedstyre. Utvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd innenfor sitt fagområde. Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.

Anette Fjeld er oppnevnt som nytt medlem i lovutvalget for Forsikringsrett. Hun er tilknyttet Simonsen Vogt Wiigs tvisteløsningsteam og har bred bakgrunn fra forsikringsbransjen, bl.a. som advokat i Gjensidige Forsikring. Anette har prosedert et stort antall forsikringssaker for domstolene inkludert Høyesterett.

Vi har med dette følgende representanter i lovutvalgene:

  • Kjell Erik Grøsfjeld – Medlem, Bygningsrett og reguleringsspørsmål
  • Mari Grefslie – Medlem, Erstatningsrett
  • Kenneth Mikkelsen – Medlem, Fangst, fiskeri og havbruk
  • Anette Fjeld – Medlem, Forsikringsrett
  • Malin Tønseth – Leder, IKT og personvern
  • Arne Oftedal – Leder, Miljø, klima og bærekraft
  • Christian Reusch – Leder, Sivilprosess og voldgift

Simonsen Vogt Wiig har også advokater representert i flere andre utvalg og nemder, blant andre Screeningutvalget, Klagenemda for offentlige anskaffelser, Medieklagenemda og Klagenemnda for miljøinformasjon. Vi er stolte over å ha så mange dyktige kollegaer i firmaet!

Advokater representert i lovutvalg per 2023