Hjem / Innsikt / Endringer i permitteringsreglene

Endringer i permitteringsreglene

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer. Videre har LO-NHO blitt enige om å midlertidig utvide "avbruddsperioden" i permitteringsordningen fra seks til ti uker.
Laptop computer with opened lid on table in meeting room of office workspace.

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II (02.05.2021)

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende skulle få plikt til å betale lønn i 5 nye dager for å kunne fortsette permittering. I lys av utviklingen i pandemien og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2021 at det likevel ikke blir innført noen arbeidsgiverperiode II. Les mer her.

LO og NHO har blitt enige om å midlertidig utvide “avbruddsperioden” i permitteringsordningen fra seks til ti uker (på visse vilkår)

LO og NHO enige om endring i permitteringsreglene. I Hovedavtalen mellom LO og NHO med tilhørende protokoll er det bestemt at bedrifter kan ta permitterte arbeidstakere tilbake til arbeid for en periode på inntil 6 uker (“avbruddsperioden”) uten at fortsatt permittering skal regnes som en ny permittering. Dersom arbeidstakeren arbeider utover avbruddsperioden vil dette anses som ordinært inntak i arbeid, og arbeidsgiveren må da permittere arbeidstakeren på ny dersom permitteringsbehovet skulle gjenoppstå. Arbeidsgiveren vil da måtte sende ut et nytt varsel om permittering og betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode på ti dager.

Under pandemien har en rekke bedrifter på kort varsel blitt nødt til – eller pålagt – å stenge. For de bedriftene som har hentet arbeidstakere tilbake fra permittering, og hvor disse har arbeidet utover 6 uker slik at permitteringen opphører, vil en påfølgende nedstengning innebære en økonomisk belastning for bedriftene som vil kunne være nødt til å permittere en eller flere arbeidstakere på ny. Erfaringer har vist at denne økonomiske belastningen er en medvirkende årsak til at mange bedrifter er tilbakeholdne med å gjenåpne aktiviteten i bedriften.

For å legge til rette for at bedrifter – med mindre økonomisk risiko – skal kunne ta tilbake permitterte i en gjenoppstartsfase, har NHO og LO nå blitt enige om å utvide avbruddsperioden fra seks til ti uker. Permitterte kan med dette, forutsatt at visse vilkår er oppfylt, arbeide i inntil ti uker hos permitterende arbeidsgiver, uten at fortsatt permittering anses som en ny permittering.

Historikk over endringer siden mars 2020 som har hatt betydning for permitteringsperioden kan du lese mer om her: Ansatte kan permitteres i inntil 52 uker og her: Regjeringen forlenger permitteringsperioden til 1. juli 2021