Ellen Waaler er tilknyttet firmaets Corporate og M&A-avdeling.

Hun har særlig fokus på norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og generell transaksjonsrådgiving og bistår i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, strukturering, samt etablering av incentivordninger.

Ellen har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har enkeltemner i EU-rett og europeisk skatterett fra Ludwig-Maximilians-Universität München. Hun skrev sin masteroppgave om korrupsjon og foretaksstraff.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2022 - 2023 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2022 - 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS

Utdanning

- 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
- 2018 Utveksling, Ludwig-Maximilians-Universität München