Kristoffer Birkeland arbeider hovedsakelig med transaksjoner (herunder oppkjøp, emisjoner, fusjoner og virksomhetsoverdragelser), samt selskapsrettslige problemsstillinger.

Kristoffer bistår både finansielle og industrielle klienter i alle ledd av transaksjonsprosessen – fra de innledende forhandlinger til signering og gjennomføring.

Kristoffer er medlem av firmaets Private Equity-gruppe.

Extremely professional in all matters. Excellent in negotiations, flexible, goal-oriented, always “on line” with quick feedback – e-mails, phone and drafts. Positive and easy going individuals.

- Legal 500
CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2018 - 2019 Advokat, Kluge Advokatfirma AS
2015 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2013 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PwC

Utdanning

2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo