Tilbake

Kristoffer Birkeland

Senioradvokat
Oslo

Telefon: +47 913 73 261
Send en e-post

Kristoffer Birkeland arbeider hovedsakelig med transaksjoner (herunder oppkjøp, emisjoner, fusjoner og virksomhetsoverdragelser), samt selskapsrettslige problemsstillinger. Han bistår både finansielle og industrielle klienter i alle ledd av transaksjonsprosessen – fra de innledende forhandlinger til signering og gjennomføring. Kristoffer er medlem av firmaets private equity-gruppe.

Ekspertise

Corporate og M&A

Se utvidet CV