Malin Tønseth har mer enn 20 års erfaring med juridisk og compliance rådgivning.

Malin har arbeidet for ledende advokatfirmaer, internasjonal industrivirksomhet, offentlig tilsynsorgan og sentral statsforvaltning. Hun har mange års praktisk erfaring som forretningsadvokat og var i fire år internadvokat i Hydro med ansvar for selskapets globale compliance program for GDPR- og personvern. Hun har en master i IT-rett og var i flere år tilknyttet ekom-seksjonen i Samferdselsdepartementet som seniorrådgiver innen området nett- og informasjonssikkerhet.

Malin er tilknyttet Simonsen Vogt Wiigs TMT-avdeling og leder av Compliance & Risk-teamet. Hun har ekspertkompetanse på IKT-rett, personvern og informasjonssikkerhet, samt unik erfaring fra cyberrisk og hendelseshåndtering. Andre sentrale compliance fagfelt er anti-korrupsjon, handelssanksjoner, hvitvasking, ESG/bærekraft samt etiske krav og etterlevelse av åpenhetsloven. Malin gir praktiske råd og blir ofte engasjert av selskaper, investorer og finansinstitusjoner i forbindelse med aktsomhetsvurderinger, due diligence og revisjoner av forretningspartnere og i forbindelse med spørsmål som oppstår ved fusjoner og oppkjøp (M&A).

She has a solid in-house perspective from complex global organisations and she provides highly practical and proactive advice.

- Chambers and Partners

She has a very good understanding of the law both from a theoretical but also very importantly from a practical point of view.

- Chambers and Partners
CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2021 Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 - 2020 Head of Data Privacy/Legal Counsel, Norsk Hydro ASA
2013 - 2016 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2011 - 2012 Advokat, Simonsen Advokatfirma DA
2007 - 2011 Seniorrådgiver, Samferdselsdepartementet, post- og teleseksjonen
2004 - 2007 Seniorrådgiver, Post- og teletilsynet (nå Nkom), avdelingen for internett og sikkerhet
2002 - 2004 Advokat, Kromann Reumert, København
1999 - 2002 Advokatfullmektig, Kromann Reumert, København

Utdanning

2011 Advokatbevilling, Norge
2004 Mastergrad (LL.M) IKT-rett, Universitetet i Oslo
2002 Advokatbevilling, Danmark
1999 Cand. jur., København Universitet

Verv

2022 - (d.d.) Medlem av Personvernnemda
2021 - (d.d.) Leder av Lovutvalget for IKT og Personvern, Advokatforeningen
2018 - (d.d.) Styremedlem, Buypass AS
2017 - 2020 Medlem av Lovutvalget for IKT og Personvern, Advokatforeningen
2013 - (d.d.) Styremedlem, Norid AS
2013 - 2017 Nestleder for Faggruppen for Cloud Computing, Den Norske Dataforening
2009 - 2016 Styremedlem, Norsk forening for Jus og EDB

Publikasjoner (utvalg)

Compliance; Megatrend eller ny samfunnsnorm? Malin Tønseth, Finansavisen, 2020
Personvernhåndboken – en praktisk bok om personvernregelverket Malin Tønseth, Marit Stubø, Thomas Olsen og Rune Ljostad, Gyldendal Forlag, 2016
Skytjenester og "onward transfer" under Safe Harbor Malin Tønseth og Eirik Andersen, Lov & Data, 2015
Arkivloven og skytjenester Malin Tønseth, Lov & Data, 4/2014
Utfordrende å informere om cookies Malin Tønseth, Lov & Data, 4/2013
Narvik kommune og Google Apps Malin Tønseth og Thomas Olsen, Lov & Data, 30/2012