Olav Johansen er tilknyttet forretningsområdet fast eiendom og entreprise.

Han er spesialisert innen erstatningsrett, kontrakts- og entrepriserett, og har lang erfaring innen prosedyre. Herunder arbeider han med en rekke prosessoppdrag knyttet til store bygge- og anleggskontrakter.

Videre yter Olav løpende rådgivning til entreprenører og byggherrer ved inngåelse og gjennomføring av bygge- og anleggskontrakter, herunder bistand ved sluttoppgjør. Innenfor byggeteknikk har Olav stor interesse for de tekniske og praktiske spørsmål og han holder jevnlig foredrag i entrepriserett.

CV

Arbeidserfaring

2011 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2007 - 2010 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2005 - 2007 Advokat, Advokatfirmaet Enoksen, Sortland
2004 - 2005 Advokat, Advokatfirmaet Amunsen & Hoaas AS, Tromsø
2002 - 2004 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Amundsen & Hoaas AS, Tromsø

Utdanning

2001 Cand. jur., Universitetet i Tromsø
2000 Forsikringsrett og sjørett, spesialfag

Verv

Olav har vært medlem i lovutvalg nedsatt av regjeringen v/ Justis- og beredskapsdepartementet som har evaluert naturskadeforsikringsordningen. Utvalget leverte sin innstilling 6. februar 2019 – NOU 2019:4.