Tilbake

Olav Johansen

Partner
Tromsø

Mobil: +47 918 38 465
Telefon: +47 77 66 42 35
Send en e-post

Olav Johansen er tilknyttet forretningsområdet fast eiendom og entreprise. Han er spesialisert innen erstatningsrett, kontrakts- og entrepriserett, og har lang erfaring innen prosedyre. Herunder arbeider han med en rekke prosessoppdrag knyttet til store bygge- og anleggsprosjekter. Videre yter Johansen løpende rådgivning til entreprenører og byggherrer ved inngåelse og gjennomføring av bygge- og anleggskontrakter, herunder bistand ved sluttoppgjør.

Se utvidet CV