Hjem / Innsikt / Nye assosierte partnere i Simonsen Vogt Wiig

Nye assosierte partnere i Simonsen Vogt Wiig

Det gleder oss å meddele at Morten Valvatne Meyer, Silje Færevåg Stokland og Øyvind Grøneng er tatt opp som assosierte partnere ved Simonsen Vogt Wiig i Bergen fra 1. juli 2022.
Fotograf Truls Løtvedt - ved all ekstern publisering skal fotografens navn oppgis-1306

Morten V Meyer sine spesialområder er innen selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom og skatt. Hans klienter er spredt innen en rekke ulike bransjer. Han har lang erfaring med juridisk bistand innen omorganiseringer og ved kjøp og salg av aksjer og virksomheter. I tillegg har Morten eiendomsmeglerforsikring og yter bistand til kjøpere og selgere av fast eiendom i alle prosesser, inkludert som oppgjørsansvarlig. Morten har vært tilknyttet Simonsen Vogt Wiig siden 2017 og jobbet før det flere år i PwC og BDO.

Silje F Stokland er spesialisert innenfor shipping, sjørett og kontraktsrett. Hun har lang erfaring innenfor et bredt spekter av sjørettslige og kontraktsrettslige tema. Hun har betydelig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre, både fra alminnelige domstoler og voldgift. Silje har også vært dommerfullmektig i Hordaland tingrett. Hun har videre omfattende erfaring med regelverket for arbeidsforhold til sjøs, og bistår regelmessig både rederier og organisasjoner i skipsarbeidsrettslige spørsmål.

Øyvind Grøneng bistår norske og internasjonale klienter innenfor de fleste forretningsjuridiske områder. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning, både for de alminnelige domstoler og i voldgift, knyttet til blant annet byggeprosjekter, kjøp og salg av skip, certepartitvister, havarier og andre kontrakts- og erstatningsrettslige problemstillinger.

“Vi er stolte over å ha Silje, Morten og Øyvind på laget!”, sier partner Jan Vablum.