Til bransjer

Bank, finans og forsikring

Simonsen Vogt Wiig har en av Norges største og mest erfarne bank- og finansgrupper.

Simonsen Vogt Wiig bistår banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsforvaltningsselskaper med alle sider av deres virksomhet, herunder regulatoriske rammebetingelser, ulike former for lånefinansiering og forsikringsrettslig rådgivning.

Våre spesialiserte advokater bistår også våre bank-, finans- og forsikringsklienter innenfor ulike rettsområder, herunder knyttet til anbudsprosesser, personvern, arbeidsrett, IT, datasikkerhet og tvister.

Vi er landets ledende advokatfirma innen FinTech hvor vi bistår både teknologiselskaper og tradisjonelle finansforetak med problemstillinger knyttet til finansiell teknologi.

Et internasjonalt anerkjent team

Simonsen Vogt Wiigs bank- og finansteam er topprangert av den ledende internasjonale publikasjonen Legal 500.

The service level and availability are impeccable.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner

Halvor har bred erfaring innen bank- og finanssektoren. Han bistår låntakere, långivere, investorer og tilretteleggere med ulike former for finansieringstransaksjoner, blant annet prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, obligasjonsfinansiering og finansiering av eiendeler.
Eivind bistår regelmessig norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner i tilknytning til finansiering av virksomheter, oppkjøp av bedrifter samt erverv av skip, offshore-installasjoner, eiendom og andre formuesgoder.
Stig har bred erfaring innenfor finansiering i bankmarkedet etter mer enn 10 år i ulike stillinger i DNB Bank ASA, inkludert som First Vice President i New York Branch Legal Department. Han har i sin karriere særlig hatt et fokus på finansiering innenfor sektorer som shipping, offshore, sjømat, samt olje og gass.