Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen. Høy kvalitet i alle ledd skal være førende for vår virksomhet. Gjennom samarbeid og tilgjengelighet tilrettelegger vi for relevant og effektiv kommunikasjon og rådgivning til våre klienter. Vi har kapasitet til å kunne være både spesialiserte og allsidige, og ekspertise til å kunne løse de mest krevende problemstillingene og de største oppdragene.

Samfunnsansvar

Vi i Simonsen Vogt Wiig mener det er viktig å ta et aktivt ansvar for samfunnet også utenfor vår egen sfære, og ønsker å strekke oss lenger enn det som forventes av oss. Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter. Flere av våre advokater er medlem i ulike offentlige utvalg, har styreverv i foreninger eller er forfattere av fagbøker og -artikler. Som advokatfirma er det naturlig at vi er opptatt av rettssikkerhet, og vi har gjennom flere år vært støttespiller til Amnesty International Norge. I tillegg er det mange av våre ansatte som tilbyr sin ekspertise på pro bono basis (gratis) for enkeltmennesker og organisasjoner.

Simonsen Vogt Wiig er et Miljøfyrtårn, noe som betyr at vi oppfyller kravene til miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Våre forretningsvilkår