Tilbake

Folkerett

Folkeretten regulerer i hovedsak forholdet mellom nasjonalstater og internasjonale organisasjoner, og er særlig sentral når det gjelder retten til å utvinne og forvalte naturressurser offshore. Våre advokater rådgir jevnlig om folkerettslige spørsmål som grunnlag for petroleumsvirksomhet. Oppdragene oppfatter bistand til kontinentalsokkelavgrensning, etablering av samarbeidssoner og spørsmål knyttet til skattlegging, styring av virksomhet, herunder knyttet til internasjonale rørleggingsprosjekter. Vi arbeider både for nasjonale myndigheter, statlige oljeselskap og internasjonale energi- og petroleumsaktører, og våre advokater har bred forvaltningserfaring fra sentrale norske myndighetsorganer og som private rådgivere.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med folkerett